SEO

On page Sökmotoroptimering

förbättra din rank i sökmotorer med on page optimering

Med On Page optimering menar man sätt att förbättra innehållet på sidan och den bakomliggande koden för att sökmotorer ska uppleva sidan som relevant och användarvänlig.
Först och främst ska man se till att man har en korrekt bakomliggande kod. Vidare är det en fördel om man har så lite bakomliggande kod som möjligt i förhållande till mängden innehåll på sidan.
Därför kan det vara bra att lägga javascript css etc. i separata filer som länkas in från head-taggen på sidan. Om du t.ex. skriver ett worddokument och sedan använder den inbyggda funktionen för att göra om sidan till en webbsida kommer det skapas mycket mer html kod än vad som hade behövts om du hade skrivit html-koden direkt.

Beskrivningen av sidan i metataggar och titel ska stämma överens med sidans innehåll.

Varje undersida ska ha en unik titel tagg och meta-taggar som innehåller de ord som karakeriserar undersidans innehåll och som sidan ska ranka högt på.

Använd h1 till sidans huvudrubrik och h2 till underrubriker etc. Vill du att rubrikerna ska vara mindre kan du justera storleken på h1 i sidans stylesheet.

Lägg till attributet alt="bildbeskriving" för bilder på sidan och använd bilder som relaterar till innehållet.

Lägg till attributet title="länkbeskrivning med nyckelord" för länkar. Lägg till attributet rel="nofollow" på affiliatelänkar, betalada länkar och länkar till externa sidor som inte har med ämnet att göra och interna sidor som inte behöver någon pagerank, t.ex. om-sidan eller kontaktformulär.

Använd HTML-koderna <strong>nyckelord</strong> och <em>kursiverade nyckelord</em> för nyckelord som du vill lyfta fram.

För att veta vad som behöver förbättras eller ändras på på en sida behöver man ju först veta hur det ser ut i dagsläget. Man kan naturligtvis manuellt jämföra orden på sidan med orden i titel och metataggar men det finns också verktyg som gör detta.

submit express metatag analyzer som rapporterar:
* Keywords found in the Anchor tags
* Keywords found in the IMG Alt tags
* Keywords found on page
* URLs found in the page
etc. Riktlinjerna den använder är följande: * Title: Max 60 tecken
* Description: Max 200 tecken
* Keywords: Max 20 st


Det är också av betydelse hur texten på sidan ser ut.
Sammanfattningsvis kan sägas att texten bör inte vara för kort och naturligtvis innehålla en bra frekvens av de nyckelord som man vill synas på i sökmotorerna. Samtidigt ska texten naturligtvis också vara lätt att läsa så en bra kompromiss brukar vara att utöver ha med nyckelordet i rubriker och titeltaggen och bilders alt-text ha en nyckelordsfrekvens på 3-5% samt att man använder olika former av nyckelordet. D.v.s. av hundra ord så ska 3-5 av dem vara olika böjningsformer av nyckelordet.

Det är också av största vikt att man inte uppvisar "dublicate content" d.v.s. att man inte har samma text på flera olika sidor, och därför bör man inte bara av upphovsrättsliga skäl utan även av sökmotoroptimeringshänseende inte kopiera en text som redan finns någon annanstans på internet.

Försök att ha med sökordet så tidigt som möjligt på sidan och en bra frekvens bland de 250 första orden, samt den sista meningen.
Ha gärna med sökordet i någon markerad text också, t.ex. kursiv eller fetstil.

Checklista för onpage SEO

Välj vilka nyckelord du vill optimera för.
Se vilka konkurrenterna för nyckelordet är
Använd om möjligt en domän som innehåller nyckelordet under en relevant toppdomän.
Använd gärna nyckelordet i mapp och/eller filnamnet
Kontrollera att du har nyckelordet i titeltaggen.
Kontrollera att du har en bra beskrivning av sidan i meta description taggen
Se till att nyckelordet finns med i headern eller i början på sidans huvudinnehåll
Se till att nyckelordet finns med i rubriker t.ex. h1-taggen. Gärna också någon gång kursivt eller med fetstil om det ser naturligt ut.
Kontrollera att texterna på sidan är unika, välskrivna och korrekta.
Se över den interna länkstrukturen.
Länka gärna till relaterade sidor med auktoritet i ämnet
Kontrollera att sidan har relevanta bilder och att bildens alt-tagg inehåller nyckelordet.
Kontrollera att annonslänkar / sponsrade länkar är nofollow
Ha inte för många annonslänkar eller orelaterade länkar på sidan.Bing har en bra sammanställning över 9 saker att ha kontroll på som gäller för de flesta sökmotorer.

Undvik duplicate content

Den första regeln för att undvika duplicate content eller duplicerat innehåll är naturligtvis att se till att alla texter som sidan innehåller är unikt skrivna för webbplatsen.
Men även om man har unikt skrivna texter finns risken för duplicerat innehåll t.ex. p.g.a. CMS:ets uppbyggnad. Det finns några verktyg man kan använda för att undvika att sökmotorerna upplever ditt innehåll som duplicerat.

301 redirect

301 redirect är närmast att likna med en permanent adressändring och används om sidan permanent bytt plats.
Om du t.ex. haft innehåll på dinsida.se/mapp/undermapp/innehåll.html som du istället vill placera på dinsida.se/innehåll.html ska du inte låta texterna ligga kvar på den gamla platsen utan där lägga in en kod för 301 redirect vilket flyttar över den länkkraft som den gamla sidan hade till den nya.
301-redirect ser lite olika ut beroende på om din sida ligger på en windows server (och du använder asp) eller en linuxserver (och du använder php).

Om du kodar i php skapar du följande kod i en .php-fil på den gamla url:en
<?
Header( "HTTP/1.1 301 Moved Permanently" );
Header( "Location: http://dinsida.se/innehåll.html" );
?>

där http://dinsida.se/innehåll.html ersätts med din nya url.
Om du kodar i asp skapar du följande kod i en .asp-fil på den gamla url:en
<%@ Language=VBScript %>
<%
' Permanent redirection
Response.Status = "301 Moved Permanently"
Response.AddHeader "Location", "http://dinsida.se/innehåll.html"
Response.End
%>

där http://dinsida.se/innehåll.html ersätts med din nya url.

Noindex

Noindex kan användas om ett CMS skapar kopior på sidor men man bara vill att en av dessa ska synas i sökmotorerna. Alternativt om du t.ex. har en sida som webbversion samt i utskriftsvänligt format. Du vill då antagligen att sökmotorerna ska indexera din webbversion men inte den utskriftsvänliga sidan för att undvika duplicate content.
Den utskriftsvänliga sidan länkar du istället från din webbanpassade sida så att de som vill skriva ut innehållet når den därifrån.


taggen ser ut enligt följande och placeras i sidans header:
<meta name=”robots” content=”noindex” />
Det finns två tillägg till noindex. Det är att lägga till follow, eller nofollow, vilket instruerar Google om huruvida de får följa länkarna på sidan eller inte. I princip finns alltså fyra varianter av robots-taggen:
noindex, nofollow – Sökmotorn ska varken spara sidan eller följa länkarna på den.
noindex, follow – Sökmotorn får inte spara sidan men får följa länkarna.
index, nofollow – Google får indexera och spara sidan, men inte följa länkarna ifrån den.
index, follow – Sökmotorn får indexera och följa länkarna på sidan. Ger samma effekt som att inte använda taggen.
och taggen skulle då t.ex. kunna se ut enligt följande:
<meta name="robots" content="noindex,nofollow">

Canonical

Canonical-taggen används för att visa vilken som är en sidas huvudversion. Om du har länkar till både dinsida.se , dinsida.se/index.html och www.dinsida.se kan du ange en av dem som canonical.
Canonical-attributet fungerar enbart internt inom webbplatsen och dess subdomäner och för sidor som innehåller samma information och även den mesta länkkraften följer med även om hänvisningen inte är lika definitiv som en 301-redirect.

Taggen ser ut enligt följande och placeras i sidans header:
<link rel="canonical" href="http://www.dinsida.se/huvud-url.html" />


SEO-skribenter

Att skriva SEO-anpassat kan vara svårt om man inte är van vid det.
Därför kan man anlita en seo-skribent för att få texter som rankar bra i sökmotorerna.