Länkstrategier

Länkstrategier

Det som är idealiskt är en länktillväxt som är eller upplevs som naturlig, d.v.s. initialt får sidan enstaka länkar med blandade länktexter från bloggar och magasin. Därefter efter hand fler och fler länkar från kataloger och välbesökta sidor, då länktillväxten borde vara exonentiell då en länk från en sida i sin tur kan uppmärksammas av flera andra som vill länka in.

För att kunna optimera för sökmotorer på lättaste sätt är det en fördel att man har ett nätverk av egna siter.
I första hand behöver man dom för att kunna länka till den site man vill nå resultat med men också för att på ett effektivt sätt kunna göra länkbyten. Tre metoder att göra detta är pyramidnätverk, webbring och microkluster:
För att få någon styrka i nätverket behöver det förutom en vettig länkstruktur mellan siterna också ha en bra tillförsel av länkjuice utifrån. Den interna länkstrukturen bör vara så att siter med relaterat innehåll länkar till varandra, men åtminstone en del av siterna måste vara sådana att de attraherar inlänkar på ett eller annat sätt. Det är inte nödvändigt så att de automatiskt ska få organiska länkar men de måste med lite hjälp på traven få en större mängd än bara från det egna nätverket. Detta kan göras genom att någon av siterna i nätverket är en blogg, som ofta får sociala inlänkar. En annan av siterna i nätverket kan vara en tävling som också kan få inlänkar från tävlingsportaler.

Pyramidnätverk

Med ett pyramidnätverk bygger man många svaga siter som länkar uppåt i en hierarkisk struktur. Vanligtvis är strukturen bara två lager tjock men det går att göra på många sätt. Man bygger ett tiotal siter vilka man måste ordna externa inlänkar till. Exempelvis kan man göra det med byten och katalogregistreringar. Det innebär att man behöver lägga ner ganska mycket arbete för varje enskild site innan de ger tillräcklig länkkraft. Var och en av dessa siter länkar sedan till en site som kan anses vara ett steg upp i pyramiden. Den siten får också ordentliga byten och kanske också köpta länkar. Den översta siten blir då väldigt stark och har bättre chanser att ranka bra i sökmotorer och från vilken länkar värderas högt. Det man gör är alltså att fokusera styrkan till en eller några få siter i nätverket.

Webring

Webringen går ut på att man har en cirkel med siter där alla har samma värde. Dessa länkar till 2 eller 3 var av de andra siterna och bildar därigenom en ”ring”. Fördelen med den här metoden är att man kan länka mellan relaterade siter utan att för den delen hela nätverket handlar om samma sak. Exempelvis kan siten om blommor länka till siten om frukter som kan länka till siten om bantning. Fördelen är att man länkar främst mellan relaterade siter men kan ändå bygga in både blommor och bantning i samma nätverk. Det finns en del risker med den här metoden. Bland annat kan vissa sökmotorer känna igen strukturen i webbringar och nedvärdera dem. En annan nackdel med Webringen är att den inte tillför särskilt mycket styrka till siterna.

Nodmetoden

En annan bra bild som kan hjälpa till vid bygget är att tänka sig några av siterna som noder. Det gäller att se till att dessa noder får länkar för att sedan fördela kraften vidare till andra siter i nätverket som har liknande innehåll som dessa. Genom att skapa 3-4 sådana noder med 5 tillhörande siter till varje, då har du någonstans mellan 15 och 20 siter med en del organiska inlänkar. Se till att åtminstone en del av siterna håller sådan nivå att de får naturliga inlänkar. Det är däremot inte strikt nödvändigt att alla siter är av den kvaliteten. Låt en eller två siter i varje nodnätverk (kluster av en nod och dess bisidor) vara en blogg. Bloggar kan få en del inlänkar från portaler av olika slag och det är ofta ganska enkelt att göra länkbyten med bloggar. Använd om det finns möjlighet blogghosts där du kan få inlänkar från huvudsidan. Låt en av siterna i varje micronätverk ha en tävling. Då kan du få inlänkar från tävlingsportaler. Det är bra att sprida var inlänkarna till nätverket kommer ifrån och därigenom öka den generella styrkan. När du väl har ett antal nodkluster är det dags att länka ihop dessa. Det är inte rimligt att länka allt för mycket mellan klustren utan försök hålla det så att siter som har liknande innehåll länkar till varandra. Det kan vara svårt i det här läget för du vill länkar ihop samtliga microkluster och gärna på fler än ett sätt. När du länkar ut från nätverket är det viktigt att tänka på att inte alltid länka från samtliga siter utan välja de siter som passar bäst.

Länkhjul

Ett länkhjul är ett sätt att skapa ett stort länkvärde till en huvudsite, som blir navet i länkhjulet. Det traditionella länkhjulet består av 6-12 sidor som länkar till varandra och som var och en länkar till huvudsiten. D.v.s. stödsida 1 länkar till 2, 2 till 3 osv. och den sista länkar tillbaka till site 1. Det finns flera varianter med upp till över 100 sidor i hjulet, och där sidorna inte bara länkar som ett hjul, utan även korsvis. Processen är att skapa nya bloggar / mikrosajter på ett visst ämne. Varje sajt ska ha minst 200 ord unikt innehåll, och inkludera 1 länk till din huvudsite och 1 länk till en av dina andra bloggar / mikrosajter. Man kan också skapa ett öppet länkhjul där alla mikrosajter inte länkar till varandra för att metoden inte ska bli så uppenbar. De nya bloggarna och mikrosajterna skapas lämpligen på sidor som WordPress.com, Blogger.com etc. som är etablerade, där bloggarna drar fördel av dess styrkor. Andra sidor som du kan skapa stödsidor från är Blogsome.com
Squidoo.com
Wetpaint.com
EzineArticles.com
VOX.com
Quizilla.com
Weebly.com
LiveJournal.com
HubPages.com
Onsugar.com
Prlog.org
Devhub.com
Yolasite.com
Terapad.com
Beep.com
Webnode.com
Viviti.com
etc.
Det går naturligtvis att använda även andra bloggportaler, artikelindex eller andra sidor men se till att länkarna inte är nofollow-markerade.

Pinga gärna dina nya inlägg så att de snabbt indexeras av google och se gärna till att de även får inlänkar utifrån t.ex. från Delicious
Digg
Mixx
Simpy
Plurk
facebook
google+
Twitter
etc.
så att inte länkhjulen blir separata enheter på webben.

Länkarnas IP

Oavsett vilken metod av länknätverk du väljer så kan vara bra att sprida ut siterna över flera ip och ip-serier och C-nät. Genom att siterna ligger på olika ställen ökar du deras förmåga att se ut som separata siter.