SEO-skribent

SEO-skribenter

För bästa rankning i sökmotorerna bör man anpassa inte bara anpassa innehållet och upplägget på sidan utan det är också av stor betydelse hur texten på sidan ser ut.
Sammanfattningsvis kan sägas att texten bör inte vara för kort, gärna minst 300 ord och naturligtvis innehålla en bra frekvens av de nyckelord som man vill synas på i sökmotorerna. Samtidigt ska texten naturligtvis också vara lätt att läsa, för att inte skrämma bort de mänskliga besökarna, så en bra kompromiss brukar vara att utöver ha med nyckelordet i rubriker och titeltaggen och bilders alt-text ha en nyckelordsfrekvens på 3-5% samt att man använder olika former av nyckelordet. D.v.s. av hundra ord så ska 3-5 av dem vara olika böjningsformer av nyckelordet.

Det är också av största vikt att man inte uppvisar ”dublicate content” d.v.s. att man inte har samma text på flera olika sidor, och därför bör man inte bara av upphovsrättsliga skäl utan även av sökmotoroptimeringshänseende inte kopiera en text som redan finns någon annanstans på internet.

Anlita en SEO-skribent

Att skriva SEO-anpassat kan vara svårt om man inte är van vid det.
Kontakta oss på inetwork.se@gmail.com om du vill ha sökmotoroptimerade texter skrivna samt inom vilket ämnesområde det gäller så kan vi ge en offert för detta eller förmedla förfrågan till någon annan aktör om det är inom ett område där vi inte själva besitter ämneskunskaper.

Exempel på andra aktörer som erbjuder innehåll är
gfd.nu
jally.se
LoyalWriter.com
contentor.se
etc.