Negativ SEO

Negativ SEO

Eftersom en sidas ranking i sökmotorerna inte enbart påverkas av sidans interna faktorer utan även externa faktorer så har möjligheten att istället för att enbart optimera sin egen sida för ett visst sökord, även påverka andra sidor som rankar på samma ord negativt och på så sätt få en bättre ranking för sin egen sida.
Detta kallas ibland negativ SEO. Principen är att det skapas spamlänkar till den drabbade sidan och detta är naturligtvis inte att rekomendera. En metod som är direkt olaglig, då man utger sig för att vara någon annan än man egentligen är, är att skapa ett falskt epost-konto där man uppger sig representera den utsatta sidan och kontakta sidor som ger starka länkar och be att de tar ner dessa länkar.

Den som har en etablerad sida med många starka inlänkar löper minimal risk att drabbas av negativ SEO eftersom de etablerade starka inlänkarna väger upp.

Ett exempel på en negativ SEO-attack beskrivs här.

Om man är drabbad av spamlänkar kan man anmäla det till de större sökmotorerna för att exkludera effekten av dem i rankingen.
Verktyg för att neka länkar:
googleGoogle, läs mer

Bing, läs mer

Andra former av negativ SEO skulle kunna vara att man rankar upp sidor som innehåller negativ information om konkurrenter eller det lite mer humoristiska att man rankar upp konkurrenter att visas i topp på sökord som de inte vill förknippas med.
Det kanske mest kända exemplet på detta är när George W Bush i mitten på 00-talet rankades upp att synas i topp på google på sökordet ”miserable failure” men sedan dess har sökmotorernas algoritmer förändras så att det inte är lika lätt att utföra denna typ av google-bombningar.