Off page SEO

förbättra din rank i sökmotorer med off page optimering

Med Off Page optimering menar man sätt att förbättra rankningen i sökmotorer med metoder som inte ändrar på själva sidan. Den enskilt viktigaste faktorn är antal och kvaliteten på länkar in till sidan.
Länkar av hög kvalitet är länkar från relaterade sidor som är välbesökta, välbetrodda och som i sin tur rankar bra i sökmotorn.

För att ta reda på hur många inlänkar en sida har kan man i de flesta sökmotorer skriva: link:www.dinsida.se där dinsida.se ersätts med url till din sida.
Vissa sökmotorer visar dock enbart länkar från sidor över en viss rank, så resultatet kan variera mellan sökmotorer.

Det bästa är således att ha en så unik, intresseväckande och bra sida att webmasters länkkatalogsskapare och bloggare vill länka till sidan för att den är så bra.

Länktexten är också av betydelse, och det är bra att länktexten är det ord som man vill ranka bra på, men det bör inte enbart vara det ordet utan även en viss andel andra ord.

Man behöver naturligtvis inte vänta på att webmasters ska upptäcka sidan av sig själva utan man kan naturligtvis tipsa tidningar, bloggare och länkkataloger om sidan. Här ska man dock vara försiktig så att det inte upplevs som spam eller orelevant information då inställningen till sidan istället kan bli negativ.

Tidigare var det vanligt att man gjorde länkbyten, men värdet av detta är begränsat då en envägs-länk är högre än värdet av en länk på en sida som den aktuella sidan i sin tur länkar till.

Det finns också de som köper länkar, men t.ex. google har annonserat att länkar som är köpta inte värderas lika högt som naturliga inlänkar.

Om man vill länka till en sida, men inte vill att den får del av länkkraften från sidan ska man i a href-taggen lägga till attributet nofollow

Många sökmotorer värderar också i vilket tempo länkar från olika källor läggs till.
Det som är idealiskt är en länktillväxt som är eller upplevs som naturlig, d.v.s. initialt får sidan enstaka länkar med blandade länktexter från bloggar och magasin. Därefter efter hand fler och fler länkar från kataloger och välbesökta sidor. Länktillväxten bör vara exponentiell då en länk från en sida i sin tur kan uppmärksammas av flera andra som vill länka in.

Fram till mitten av 2012 kunde man ranka högt på ett nyckelord genom att ha en mängd länkar med ankartext identisk med nyckelordet.
Efter googles s.k. penguin-uppdatering rekomenderas en blandning mellan nyckelordsankartexter, brandade ankartexter, t.ex. företagsnamn eller varumärkesnamn och ”naturliga” ankartexter t.ex. klicka här osv. Det vill säga en naturligt balanserad länkprofil.

En naturligt balanserad länkprofil är normalt 30-50% ankartexter med nyckelord, 30-40% brandade och 20-30% ”naturliga”.

Det är också viktigt från vilken typ av sidor länkarna kommer ifrån. För att t.ex. ranka i Sverige bör en majoritet av länkarna kommer från .se domäner.

Det är också viktigt att länkarna kommer från olika typer av sidor t.ex. bloggar, nyhetssidor, faktasidor, länkkataloger osv.